Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân

Geldend van 10-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Súdwest-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Citeertitel Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels vrijlating giften
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 17 van de Participatiewet
  2. artikel 31 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2023 01-01-2023 nieuwe beleidsregels

23-05-2023

gmb-2023-252821

Onbekend.