Beleidsnotitie snippergroen gemeente Vijfheerenlanden

Geldend van 10-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vijfheerenlanden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsnotitie snippergroen gemeente Vijfheerenlanden
Citeertitel Beleidsnotitie snippergroen gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt het snippergroenbeleid van de voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2023 nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-251754

89372