Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nieuwkoop 2023

Geldend van 13-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwkoop
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nieuwkoop 2023
Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nieuwkoop 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Verordening leerlingenvervoer 2023 Gemeente Nieuwkoop

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor het leerlingenvervoer in de gemeente Nieuwkoop 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2023 nieuwe regeling

30-05-2023

gmb-2023-250625

Onbekend.