Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023

Geldend van 07-06-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeist
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van Leges 2023
Citeertitel 1e wijziging op de Geconsolideerde Legesverordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 156, tweede lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  5. artikel 7 van de Paspoortwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Geconsolideerde Legesverordening 2023. De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

23-05-2023

gmb-2023-243133

Nr. 23RV029