Aanwijzingsbesluit kamperen bij de boer en groepskamperen en nadere regels met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen

Geldend van 09-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit kamperen bij de boer en groepskamperen en nadere regels met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen
Citeertitel Aanwijzingsbesluit kamperen bij de boer en groepskamperen en nadere regels met betrekking tot kamperen bij de boer en groepskamperen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2023 nieuwe regeling

30-05-2023

gmb-2023-243059

Onbekend.