Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV

Geldend van 09-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV
Citeertitel Nadere regels ter uitvoering van artikel 3:3 APV
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Vaals 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2023 nieuwe regeling

30-05-2023

gmb-2023-242995

Onbekend.