Beleidsregels omtrent de verdelingsprocedure voor de verlening van een Exploitatievergunning speelautomatenhal

Geldend van 09-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels omtrent de verdelingsprocedure voor de verlening van een Exploitatievergunning speelautomatenhal
Citeertitel Beleidsregels omtrent de verdelingsprocedure voor de verlening van een Exploitatievergunning speelautomatenhal
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-2023 nieuwe regeling

30-05-2023

gmb-2023-242326

Onbekend.