Subsidieverordening stimulering klimaatadaptatie, vergroening, vasthouden en verwerken hemelwater

Geldend van 03-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieverordening stimulering klimaatadaptatie, vergroening, vasthouden en verwerken hemelwater
Citeertitel Subsidieverordening stimulering klimaatadaptatie, vergroening, vasthouden en verwerken hemelwater
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp Subsidiëring klimaatadaptatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in de plaats van de Subsidieverordening stimulering vergroening en vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein en schoolpleinen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 Nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-241232

2023-004966