Algemeen Plafondbesluit 2023 (1e wijziging)

Geldend van 03-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Regio Achterhoek
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Algemeen Plafondbesluit 2023 (1e wijziging)
Citeertitel Algemeen Plafondbesluit 2023 - 1e wijziging
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Algemeen Plafondbesluit 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 01-01-2023 wijziging

31-05-2023

bgr-2023-556

1804749