Beleidsregels terug- en invordering gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 03-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels terug- en invordering gemeente Hellendoorn 2023
Citeertitel Beleidsregels terug- en invordering gemeente Hellendoorn 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. § 6.4 van de Wet werk en bijstand
 3. artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 4. artikel 26 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 5. artikel 28 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 6. artikel 25 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 7. artikel 26 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 8. artikel 28 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 9. artikel 12 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 10. artikel 39 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 11. artikel 41 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 nieuwe regeling

23-05-2023

gmb-2023-240671

2023-011020