Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Nijmegen 2022

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Nijmegen 2022
Citeertitel Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Nijmegen 2022
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

30-11-2022

gmb-2023-239172

Raadsvergadering d.d. 30 november 2022, nr. 87/2022