Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2023

Geldend van 03-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hillegom
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2023
Citeertitel Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Hillegom 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 nieuwe regeling

23-05-2023

gmb-2023-235456

Onbekend.