Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2023

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 20-07-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Financiële verordening gemeente Bronckhorst 2023
Citeertitel Financiële verordening 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2024 artikel 12

04-07-2024

gmb-2024-305463

Raad-00968/7
31-05-2023 01-01-2023 20-07-2024 nieuwe regeling

17-05-2023

gmb-2023-233618

Z133188- Raad-00838