Nota bodembeheer gemeente Veldhoven

Geldend van 31-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nota bodembeheer gemeente Veldhoven
Citeertitel Nota bodembeheer gemeente Veldhoven
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2023 nieuwe regeling

10-05-2022

gmb-2023-233199

22.040 / 22bs00030