Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Intitulé

Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant

Het algemeen bestuur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

Overwegende dat

  • De gemeente Sint Anthonis per 1 januari 2022 uittreedt uit de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

  • De gemeenten Landerd en Uden per 1 januari 2022 door herindeling overgaan in gemeente Maashorst;

  • De huidige regeling actualisering behoeft naar aanleiding van de uittreding en herindeling van de genoemde gemeenten per 1 januari 2022;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet dualisering gemeentebestuur, de Wet waardering onroerende zaken en het Reglement voor het waterschap Aa en Maas 2008.

Besluit

Vast te stellen:

De 2e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant,

die luidt als volgt.

Artikel I. Wijzigingen

Artikel 1, onderdeel g komt als volgt te luiden:

colleges: het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Maashorst, Oss en Someren;

Artikel 1, onderdeel i komt als volgt te luiden:

deelnemende gemeenten: de gemeenten Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Maashorst, Oss en Someren;

Artikel II. Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2022, of zoveel later als tenminste drievierde van de tien thans deelnemende partijen tot wijziging hebben besloten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van BSOB van 23 december 2021.

De voorzitter, De secretaris,

H.A.M. van Moorsel G.J.M. van de Zanden