Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Geldend van 26-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Intitulé

Aanwijzingsbesluit briefadresgever

Burgemeester en wethouders van de gemeente Delft;

Gelet op:

 • 1.

  artikel 2.40, lid 4 Wet BRP

 • 2.

  jo artikel 2.42, sub b Wet BRP

Besluit:

 • 1.

  Aan te wijzen de volgende instelling op het terrein van maatschappelijk opvang die als briefadresgever mag dienen in de gemeente Delft:

  Dienstencentrum Perspektief

  Spoorsingel 8

  2613 BD Delft

 • 2.

  Aan te wijzen de volgende rechtspersonen om als briefadresgever op te treden in de gemeente Delft:

  Gemeente Delft

  Stationsplein 1

  2611 BV Delft

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Gemeenteblad en heeft terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit briefadresgever Delft.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 16 mei 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

de secretaris,

de burgemeester,