Omgevingsplan gemeente Kampen

Bij deze regeling horen tijdelijke regelingen, zie overzicht tijdelijke regelingen.
Geldend van 02-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Omgevingsplan gemeente Kampen
Citeertitel
Vastgesteld door College van burgemeester en wethouders
Onderwerp Algemeen, Milieu, Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, Volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Bestuursrecht, Bouwen en verbouwen, Cultureel erfgoed, Evenementen, Geluid, Horeca, Natuur- en landschapsbeheer, Natuur en milieu, Recreatie, Ruimte en infrastructuur, Ruimtelijke ordening, Water, Wonen
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Ja
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.4 van de Omgevingswet

  2. artikel 22.2, lid 1 van de Omgevingswet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding 01-01-2024 is vastgesteld in Staatsblad 2023, 113 met datum ondertekening 05-04-2023.

Overzicht tijdelijke regelingen

Bekendmaking Datum inwerkingtreding Regeling
16-01-2024
Provinciaal blad 2024,775
18-01-2024 Voorbereidingsbesluit Windenergie Overijssel 2024 - gemeente Kampen
01-01-2024
Provinciaal blad 2024,184
03-01-2024 Voorbereidingsbesluit Zonneparken 2024 - gemeente Kampen
08-12-2023
Staatscourant 2023,35432
01-01-2024 Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra
16-11-2022
Provinciaal blad 2023,15308
01-01-2024 Voorbereidingsbesluit Omgevingsverordening 2021 - gemeente Kampen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-2024   wijziging

14-12-2023

Gemeenteblad 2023,556052

Onbekend
01-01-2024   02-01-2024 wijziging

03-05-2022

Staatsblad 2022, 181

Onbekend
wijziging

26-04-2022

Staatsblad 2022, 172

Onbekend
wijziging

27-11-2020

Staatsblad 2021, 98

Onbekend
wijziging

09-12-2020

Staatsblad 2020, 557

Onbekend
nieuwe regeling

16-09-2020

Staatsblad 2020, 400

Onbekend