Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede 2023

Geldend van 03-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Enschede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede 2023
Citeertitel Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  5. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  6. artikel 12 van de Monumentenwet BES
  7. artikel 15 van de Monumentenwet BES
  8. Wijzigingswet Monumentenwet 1988 en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (beperking ministeriële adviesplicht bij aanvragen monumentenvergunning)
  9. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Kwaliteit Leefomgeving (2021)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2024 Wijzing art. 6.10, toelichting en bijlage 1.2

29-01-2024

gmb-2024-52619

Onbekend.
23-05-2023 03-02-2024 Nieuwe regeling

15-05-2023

gmb-2023-221998

Onbekend.