Regeling vervallen per 01-01-2024

Nota Legger waterschap Aa en Maas

Geldend van 23-05-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Aa en Maas
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Nota Legger waterschap Aa en Maas
Citeertitel Legger waterschap Aa en Maas 2022
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-24955

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Waterschapswet
  2. Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-05-2023 01-01-2024 Nieuwe regeling

09-05-2023

wsb-2023-5948

09052023/4.4.1