Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2023

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Blaricum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2023
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Blaricum 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 121 van de Gemeentewet
  2. artikel 122 van de Gemeentewet
  3. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 gewijzigde regeling

28-11-2023

gmb-2023-563292

Onbekend.
23-05-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

25-04-2023

gmb-2023-218455

Onbekend.