Aanwijzingsbesluit heffing en WOZ voorafgaand aan het jaar 2022

Geldend van 10-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Ommen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit heffing en WOZ voorafgaand aan het jaar 2022
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2023 01-01-2022 nieuwe regeling

01-02-2022

gmb-2023-205139

Onbekend.