Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk

Geldend van 13-05-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijkerk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Nijkerk
Citeertitel Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland, gemeente Nijkerk
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Duurzaamheidslening.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2023 nieuwe regeling

20-04-2023

gmb-2023-201861

1352170