Regeling vervallen per 31-12-2025

Ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking

Geldend van 01-04-2024 t/m 30-12-2025

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Zuiderzeeland
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking
Citeertitel Ontwerp begroting GR Slibverwerking 2024
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-21709

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2024 31-12-2025 Ontwerp begroting GR Slibverwerking 2024

28-06-2023

wsb-2023-5125

Onbekend.