Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende regels omtrent de regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024

Geldend van 29-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende regels omtrent de regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024
Citeertitel Regionale Woonvisie Noord-Limburg 2020-2024
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-21386 exb-2023-21387 exb-2023-21388 exb-2023-21389 exb-2023-21390 exb-2023-21391

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Structuurvisie Noord-Limburg 2016-2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2023 nieuwe regeling

14-09-2020

gmb-2023-188234

Onbekend.