Aanwijzing locaties gft-containers

Geldend van 03-05-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing locaties gft-containers

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen;

gelet op artikel 5 van de Afvalstoffenverordening gemeente Kampen 2023, de Locatiecriteria bovengrondse gft containers gemeente Kampen en het Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen;

overwegende dat:

  • -

    bewoners van hoogbouw en in delen van de binnenstad en Brunnepe geen gft kunnen scheiden is er een project gestart om verzamelcontainers voor gft te plaatsen. Om mogelijke procedures te voorkomen worden de beoogde locaties ter inzage gelegd;

  • -

    een ontwerp-besluit gedurende 4 weken ter inzage heeft gelegen en belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om zienswijzen in te dienen;

  • -

    er geen zienswijzen zijn ontvangen;

besluit

de locaties aan te wijzen voor het plaatsen van gft-containers, zoals aangegeven op de bijgaande locatielijst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 17 april 2023

Burgemeester en wethouders van Kampen,

namens dezen,

H. Sluis

Afdelingshoofd Gemeentewerken

Bent u het niet eens met dit besluit?

In dat geval vragen wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met Jan Douwe Nagtegaal, bereikbaar op 14038.

U kunt ook direct een bezwaarschrift indienen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bezwaarformulier op www.kampen.nl/bezwaar of u kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. U vermeldt uw naam, adresgegevens en uw telefoonnummer. Zorgt u er voor dat wij uw bezwaarschrift ontvangen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit in het gemeenteblad. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op onze website.

Bijlage locatielijst

Locatienummer

Wijk

Omschrijving

GFT0001

IJsselmuiden

Hoek Ittervegtlaan en Sangerslaan

GFT0002

IJsselmuiden

Midden in Post Grevestraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0003

IJsselmuiden

Bloemstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0004

IJsselmuiden

Oosterlandenerf naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0005

IJsselmuiden

Schepenenstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0006

IJsselmuiden

Markeresgang op de plek van de bovengrondse restafvalcontainer

GFT0007

IJsselmuiden

Baan naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0008

Het Onderdijks

Hoek Donk/Stroomrug naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0009

Het Onderdijks

Twiegweerd naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0010

Stationskwartier

Burgemeester Van Tuinenplein naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0011

De Maten

Orkestlaan naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0012

Bovenbroek

De Omloop naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0013

Bovenbroek

Apeldoornsestraat 77

GFT0014

Bovenbroek

Van Gelderplantsoen 75 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0015

Bovenbroek

Van Gelderplantsoen 1 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0016

Flevowijk

Naast rotonde op de Wortmanstraat

GFT0017

Flevowijk

Wortmanstraat 162 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0018

Flevowijk

Wortmanstraat 410 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0019

Flevowijk

Wortmanstraat 498 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0020

Flevowijk

Vermuydenstraat 2 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0021

Flevowijk

Vermuydenstraat 86 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0022

Flevowijk

Vermuydenstraat 170 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0023

Flevowijk

Loriéstraat 12 bij de oprit

GFT0024

Flevowijk

Loriéstraat 180 bij de oprit

GFT0025

Flevowijk

hoek Beyerinckstraat en Vierlinghstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0026

Flevowijk

Lelystraat naast ondergrondse restafvalcontainer, nabij glascontainers

GFT0027

Flevowijk

Visseringstraat 51 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0028

Flevowijk

Jacob Catsstraat 325 naast glascontainers

GFT0029

Flevowijk

Jacob Catsstraat 133 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0030

Flevowijk

Beekmanstraat 189 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0031

Flevowijk

Beekmanstraat 131 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0032

Flevowijk

Jacob Catsstraat 229 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0033

Cellesbroek

Scheerling 117 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0034

Cellesbroek

Vijverhof 1 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0035

Cellesbroek

Tegenover Winde 3 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0036

Cellesbroek

Penningkruid 2 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0037

Cellesbroek

Heemhof 54 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0038

Cellesbroek

Kamille 16 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0039

Cellesbroek

Silene 53 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0040

Hagenbroek

Frans Walkatehof 16 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0041

Hagenbroek

Beneluxweg 1 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0042

Hagenbroek

Marinus Postlaan 78 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0043

Hanzewijk

Koggesingel 1 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0044

Hanzewijk

Koggesingel 91 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0045

Hanzewijk

Hoek Zuiderzeestraat en Noodzeestraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0046

Hanzewijk

dr. Damstraat 110 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0047

Hanzewijk

Ommelandsingel naast glascontainer

GFT0048

Hanzewijk

Colijnlaan 70 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0049

Hanzewijk

Schaepmanlaan 4 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0050

Hanzewijk

Schaepmanlaan 79 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0051

Hanzewijk

Rondweg 120 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0052

Hanzewijk

Greenterweg 26 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0053

Hanzewijk

Kievitstraat 24 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0054

Binnenstad Kampen

Molendwarsstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0055

Binnenstad Kampen

Vloeddijk 1 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0058

Binnenstad Kampen

Anjerstraat 8 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0059

Binnenstad Kampen

Bregittenstraat 21 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0062

Binnenstad Kampen

2e Ebbingestraat 1 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0063

Binnenstad Kampen

Bij Urinoir kruising Burgwalstraat Burgwal

GFT0065

Binnenstad Kampen

Bij Urinoir kruising Nieuwe Markt Burgwal

GFT0066

Binnenstad Kampen

Burgwal 99 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0067

Binnenstad Kampen

De Bongerd naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0070

Binnenstad Kampen

Bolwerk naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0072

Binnenstad Kampen

Schoolstraat nabij ondergrondse restafvalcontainer

GFT0073

Binnenstad Kampen

IJsselkade 31 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0074

Binnenstad Kampen

IJsselkade 44 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0075

Binnenstad Kampen

IJsselkade Marktgang naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0076

Binnenstad Kampen

IJsselkade 60 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0077

Binnenstad Kampen

Ijsselkade 65 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0078

Binnenstad Kampen

Van Heutszplein naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0079

Brunnepe

Berklaan 57 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0080

Brunnepe

Berklaan 34 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0081

Brunnepe

hoek Berklaan en Spaarbankstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0082

Brunnepe

hoek Berklaan en Eenvoudstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0084

Brunnepe

Berklaan 1.01 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0085

Brunnepe

Hoek Noordweg en Balkstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0086

Brunnepe

Begijnestraat 15 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0087

Brunnepe

Hoek Noordweg en Beltweg naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0088

Brunnepe

Hoek Julianastraat en Nassaustraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0089

Brunnepe

Hoek Margrietstraat en Beatrixstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0090

Brunnepe

Wilhelminalaan 18 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0091

Brunnepe

Louise de Colignysingel 39 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0092

Brunnepe

Sint Jorisstraat 1

GFT0093

Binnenstad Kampen

IJsselkade 14 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0094

Binnenstad Kampen

IJsselkade 86 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0095

Binnenstad Kampen

Burgwal 145 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0096

IJsselmuiden

Hoek Vermeerstraat en Rembrandtstraat naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0097

Brunnepe

Schreiershoek 4 naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0098

Binnenstad Kampen

Meeuwenplein naast ondergrondse restafvalcontainer

GFT0099

Binnenstad Kampen

Uiterwijksteeg naast parkeerplaats tussen de bomen