Beleidsregels sociaal domein gemeente Laren 2023

Geldend van 29-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Laren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels sociaal domein gemeente Laren 2023
Citeertitel Beleidsregels sociaal domein gemeente Laren 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Jeugdwet
  2. Participatiewet
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  4. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  5. Wet op het primair onderwijs
  6. Wet voortgezet onderwijs 2020
  7. Wet op de expertisecentra
  8. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2023 nieuwe regeling

07-02-2023

gmb-2023-182144

Onbekend.