Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een Vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Woerden voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken

Geldend van 22-04-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Woerden houdende een Vervangingsbesluit archiefbescheiden Gemeente Woerden voor de aan de Omgevingsdienst regio Utrecht gemandateerde gemeentelijke taken

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,

gelet op:

-Artikel 30 lid 1 van de Archiefwet 1995

-Artikel 7 van de Archiefwet 1995

-Artikel 6 van het Archiefbesluit

-Het handboek Vervanging archiefbescheiden van archiefbescheiden voor gemandateerde taken

van gemeente Oudewater door Omgevingsdienst regio Utrecht;

Besluiten:

Het volgende vast te stellen:

Artikel 1

  • 1.

    Om analoge archiefbescheiden, ontstaan vanuit aan de Omgevingsdienst regio Utrecht door de gemeente Woerden gemandateerde taken, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019, te vervangen door digitale reproducties.

  • 2.

    Vervanging geschiedt conform de handelswijze beschreven in het handboek vervanging van archiefbescheiden voor gemandateerde taken van gemeente Woerden door Omgevingsdienst regio Utrecht d.d. 30 november 2022 versie V1.3

Artikel 2

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2019

Woerden, 25 april 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Van Woerden,

De secretaris De burgemeester

M. Brander V. Molkenboer