Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Beesel 2023

Geldend van 06-02-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Beesel houdende vaststelling van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Beesel 2023
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Beesel 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Reglement van orde van de raad
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Reglement van orde voor de raads- en commissievergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Beesel 2017, zoals vastgesteld op 12 december 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2024 wijzing artikel 8 lid 5

29-01-2024

gmb-2024-57424

Onbekend.
27-04-2023 06-02-2024 nieuwe regeling

17-04-2023

gmb-2023-175383

Onbekend.