Beleidsregel evenementen gemeente Cranendonck 2023

Geldend van 20-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Cranendonck
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel evenementen gemeente Cranendonck 2023
Citeertitel Beleidsregel Evenementen gemeente Cranendonck 2023
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Handboek Evenementen Gemeente Cranendonck van oktober 2012 & Beleidsregel van de burgemeester van Cranendonck van 22 juli 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2023 nieuwe regeling

06-04-2023

gmb-2023-172620

Onbekend.