Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 28 maart 2023, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het verbeteren van de mobiliteit in de provincie Noord-Brabant voor het jaar 2023 (Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant 2023)

Geldend van 07-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 28 maart 2023, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen voor het verbeteren van de mobiliteit in de provincie Noord-Brabant voor het jaar 2023 (Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant 2023)
Citeertitel Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2023 nieuwe regeling

28-03-2023

prb-2023-4066

C2312831/5238881