Verordening vertrouwenscommissie burgemeester 2023

Geldend van 07-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oss
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening vertrouwenscommissie burgemeester 2023
Citeertitel Verordening vertrouwenscommissie burgemeester 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 61 van de Gemeentewet
  2. artikel 61a van de Gemeentewet
  3. artikel 61c van de Gemeentewet
  4. artikel 84 van de Gemeentewet
  5. artikel 147 van de Gemeentewet
  6. artikel 149 van de Gemeentewet
  7. artikel 15 van de Archiefwet 1995
  8. artikel 31 van de Archiefwet 1995
  9. artikel 9 van het Archiefbesluit 1995

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening vertrouwenscommissie burgemeester 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2023 nieuwe regeling

02-03-2023

gmb-2023-152690

Onbekend.