Beleidsreglement ontheffingen geslotenverklaring Koelenweg, Huis ter Heide (2023)

Geldend van 13-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordenveld
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsreglement ontheffingen geslotenverklaring Koelenweg, Huis ter Heide (2023)
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2023 Nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2023-149108

Onbekend.