Regeling vervallen per 29-03-2024

Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2024

Geldend van 06-04-2023 t/m 28-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpenerwaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2024
Citeertitel Subsidieregeling onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 149 van de Gemeentewet
  4. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Onderwijs gemeente Krimpenerwaard 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2023 29-03-2024 nieuwe regeling

28-03-2023

gmb-2023-143010

Onbekend.