Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Geldend van 01-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Bernheze
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verhuurbeleid Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs
Citeertitel Verhuurbeleid onderwijshuisvesting gemeente Bernheze 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 01-01-2023 Nieuwe regeling

17-01-2023

gmb-2023-136567

Onbekend.