MACHTIGING Bestuurlijke vertegenwoordiging Zuidoost-Brabant

Geldend van 29-03-2023 t/m heden

Intitulé

MACHTIGING Bestuurlijke vertegenwoordiging Zuidoost-Brabant

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven,

Gelet op artikel 10:3 lid 1 en artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2023. Ex artikel 160, eerste lid sub e Gemeentewet inhoudende vanuit de samenwerking Zuidoost-Brabant aangegane ‘Samenwerkingsovereenkomst Routebureau Brabant’.

b e s l u i t :

om de wethouder Vrijetijdseconomie van de gemeente Valkenswaard te machtigen namens de gemeente Veldhoven bestuurlijk aanspreekpunt te worden in Routebureau Brabant.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders op 14 maart 2023,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven,