Aanwijzing Presidium gemeente Peel en Maas als bijzondere commissie

Geldend van 31-03-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing Presidium gemeente Peel en Maas als bijzondere commissie

De raad van de gemeente Peel en Maas

Gelet op het raadsvoorstel 2023-030

Zaaknummer: 1894/2022/2666104

Documentnummer: 1894/2022/2666109

Gelet op de artikel 3.1.4 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en op artikel 2, tweede lid van de Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Peel en Maas 2019

Gehoord de beraadslagingen

BESLUIT

  • 1.

    Het Presidium met ingang van 21 maart 2023 aan te wijzen voor de duur van de huidige raadsperiode als een bijzondere commissie zoals bedoeld in artikel 3.1.4 eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van: 21 maart 2023.

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier,

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

de voorzitter,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo