Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede 2023

Geldend van 25-04-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede 2023
Citeertitel Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2024 art. 4

11-04-2024

gmb-2024-168360

443757
01-04-2023 25-04-2024 nieuwe regeling

16-03-2023

gmb-2023-129635

353634