Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023

Geldend van 01-04-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldenzaal
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023
Citeertitel Beleidsregels Oldenzaals energiekrediet ondernemers 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

21-03-2023

gmb-2023-129370

INTB-23-05801