Protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2023

Geldend van 31-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2023
Citeertitel Protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door het college en de burgemeester. Deze regeling vervangt het Protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2023 nieuwe regeling

20-03-2023

gmb-2023-128396

Onbekend.