Regeling vervallen per 15-11-2023

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Gemeente Heerenveen

Geldend van 24-03-2023 t/m 14-11-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerenveen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Gemeente Heerenveen
Citeertitel Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen Gemeente Heerenveen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Gemeente Heerenveen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2023 01-01-2023 15-11-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

gmb-2023-127609

Onbekend.