Beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne gemeente Utrecht

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne gemeente Utrecht
Citeertitel Beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne Gemeente
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2023 Beleidsregel leefgeld opvang ontheemden Oekraïne Gemeente

20-03-2023

gmb-2023-126780

Onbekend.