Verordening bedrijveninvesteringszone Hart van Maarssen 2023-2027

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stichtse Vecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening bedrijveninvesteringszone Hart van Maarssen 2023-2027
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-13972

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

overheid.nl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening bedrijveninvesteringszone Hart van Maarssen 2023-2027

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 Verordening bedrijveninvesteringszone Hart van Maarssen 2023-2027

20-12-2022

gmb-2023-122483

Onbekend.