Mandaatbesluit Hollands Kroon 2022

Geldend van 21-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hollands Kroon
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit Hollands Kroon 2022
Citeertitel Mandaatbesluit Hollands Kroon 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit Hollands Kroon 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2023 nieuwe regeling

08-03-2022

gmb-2023-120186

Onbekend.