Regeling vervallen per 01-07-2023

Leidraad Invordering BGSR 2023 (januari 2023)

Geldend van 21-03-2023 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Leidraad Invordering BGSR 2023 (januari 2023)
Citeertitel Leidraad Invordering BGSR 2023 (januari 2023)
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Invorderingswet 1990
  2. Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Leidraad Invordering BSGR 2022 (juli 2022).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2023 01-01-2023 01-07-2023 nieuwe regeling

16-02-2023

bgr-2023-336

Onbekend.