Aanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren DBI

Geldend van 21-03-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren DBI
Citeertitel Aanwijzingsbesluit buitengewone opsporingsambtenaren DBI
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Omgevingsverordening Zuid-Holland
  2. Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de opgavengerichte organisatie van de provincie Zuid-Holland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 13 november 2020, met kenmerk PZH-2020-757782934, provinciaal blad 2020 nr. 8592.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

prb-2023-3005

PZH-2023- 828668051