Aanwijzingsbesluit parkeren 2023

Geldend van 15-03-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeren 2023

Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerenveen, 14 maart 2023, registratienummer Z.23.393803, D.23.1632621

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, de vigerende Verordening Parkeerbelastingen en de vigerende Parkeerverordening,

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Aan te wijzen als plaatsen, waar in gevolge artikel 2 onderdelen a en b van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd en die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders, de parkeerplaatsen in de straten:

  Gebied

  Straatnaam

  Bijzonderheden

  schil

  A. Kuyperstraat

   

  centrum

  Achter de Kerk

   

  schil

  Anjelierstraat

   

  schil

  Asterstraat

   

  schil

  Atalantastraat

  huisnummers: 1 t/m 9 en 2 t/m 28

  schil

  Aureliastraat

   

  schil

  Azaleastraat

  huisnummers: 2 t/m 12 en 1 t/m 11

  schil

  Badweg

   

  centrum

  Bassin

   

  schil

  Begoniastraat

   

  station

  Beugel

  Parkeerterrein gelegen tussen station en Beugel 1 t/m 175

  schil

  Binkesstraat

   

  schil

  Bogardweg

   

  schil

  Bouwe v. Ensstraat

   

  schil

  Bouwlust

   

  centrum

  Breedpad

  huisnummers: 1 t/m 21

  schil

  Breedpad

  huisnummers: 23 en hoger

  schil

  Burgemeester Falkenaweg

  huisnummers: 1 t/m 47 en 2 t/m 44

  centrum

  Burgemeester Kuperusplein

   

  schil

  C. Gerritsmastraat

   

  schil

  Citroenvlinderstraat

   

  schil

  Cliviastraat

   

  schil

  Coehoorn van Scheltingaweg

  huisnummers: 2 t/m 98

  schil

  Commandeurstraat

   

  centrum

  Compagnonstraat

  huisnummers: oneven

  schil

  Compagnonstraat

  huisnummers: even

  centrum

  Crackstraat

   

  centrum

  De Fortuin

   

  centrum

  Dracht

   

  schil

  Engelenstraat

   

  centrum

  Ernst van Harenplein

   

  schil

  Europalaan

  huisnummers: 1 t/m 43 en 2

  centrum

  Feitssingel

   

  schil

  Foeytsstraat

   

  centrum

  Fok

  huisnummers: 68 t/m 78

  schil

  Fok

  huisnummers: 46 t/m 66

  centrum

  Fortuinpassage

   

  centrum

  Gashoudersplein

   

  centrum

  Gedempte Molenwijk

   

  centrum

  Geerts Willigenplein

   

  centrum

  Gemeenteplein

   

  schil

  Heideburen

  huisnummers: 7 t/m 95

  centrum

  Herenwal

  huisnummers: 2 t/m 40

  schil

  Herenwal

  huisnummers: 45 t/m 73

  schil

  Hiddingastraat

   

  schil

  Hornstrahof

   

  schil

  J. Hepkemastraat

   

  schil

  J.P. Engelmanstraat

   

  schil

  Karst de Jongweg

  huisnummers: 2 t/m 62

  schil

  Kempenaerssingel

  huisnummers: 2 t/m 12 en 1 t/m 47

  centrum

  Kerkstraat

   

  centrum

  Kleine Kerkstraat

   

  centrum

  Koekoeksteeg

   

  schil

  Kool v. Heerenstraat

   

  schil

  Koolwitjestraat

   

  centrum

  Koornbeursweg

  huisnummers: even

  schil

  Koornbeursweg

  huisnummers: oneven

  centrum

  K.R. Poststraat

  huisnummers: 2 t/m 26

  schil

  K.R. Poststraat

  huisnummers: 1 t/m 87 +28 t/m 50

  centrum

  Lanenburgpassage

   

  schil

  Leliestraat

  huisnummers: 1 t/m 33 en 2 t/m 30

  centrum

  Lindegracht

   

  schil

  Melchior de Grotestraat

   

  centrum

  Minckelersstraat

   

  schil

  Molenpad

   

  centrum

  Molenplein

   

  centrum

  Molenstraat

   

  centrum

  Munnikstraat

   

  schil

  Narcislaan

   

  schil

  Nieuwburen

  huisnummers: 8 t/m 84

  centrum

  Nieuwstraat

  huisnummers: oneven

  schil

  Nieuwstraat

  huisnummers: even

  centrum

  Oude Koemarkt

   

  schil

  Pastoriedwarsstraat

   

  schil

  Pastoriestraat

   

  centrum

  Paul Krugerkade

   

  centrum

  Pleinweg

   

  centrum

  Propstrasingel

   

  centrum

  Romkessteeg

   

  schil

  Rozenstraat

   

  centrum

  Schoolsteeg

   

  centrum

  Servetsteeg

   

  schil

  Sieger van der Laanstraat

  huisnummers: 1 t/m 77 en 2 t/m 70

  centrum

  Sieversstraat

   

  schil

  Thorbeckestraat

   

  Schil

  Tjepkemastraat

   

  Schil

  Trambaan

  huisnummer: 2A en (1 alleen bezoeker?)

  schil

  Troelstralaan

   

  schil

  Tuymelaarstraat

   

  schil

  Van Cuykstraat

   

  centrum

  Van Dekemalaan

  huisnummers: oneven

  schil

  Van Dekemalaan

  huisnummers: even

  centrum

  Van Harenspad

   

  centrum

  Van Kleffenslaan

  huisnummers: even

  schil

  Van Kleffenslaan

  huisnummers: oneven

  schil

  Van Maasdijkstraat

  huisnummers: t/m 71 en t/m 68

  schil

  Van Medenblikstraat

   

  schil

  Van Oenemastraat

   

  centrum

  Van Riessenstraat

   

  schil

  Veilingstraat

   

  centrum

  Vermaningsteeg

   

  centrum

  Vleesmarkt

   

  schil

  Vuurvlinderstraat

   

  schil

  Woltmanstraat

   

  schil

  Zonnebloemstraat

  huisnummers: 1 t/m 47 en 2 t/m 6

  schil

  Zwartsstraat

   

  centrum

  Zwartesteeg

   

  centrum

  Geerts Willigenplein

  Parkeergarage Geerts Willigen

  Bewoners- of bedrijvenvergunning uit het gebied “Betaald Centrum”, begrensd door de Lindegracht, Vleesmarkt, Achter de Kerk, Fok, K.R. Poststraat en de Nieuwstraat

 • 2. Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend bestemd zijn voor het parkeren met een vergunning als bedoeld in artikel 2 onderdeel b van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen, de parkeerplaatsen in de straten:

  Gebied

  Straatnaam

  Bijzonderheden

  VN1

  Fok

  Huisnummers: 15 t/m 43

  VN1

  Dr. Van Schouwenlaan

   

  VN1

  Thialfweg

  Huisnummers: 4 t/m 12 en 1 t/m 17

  VN1

  Van Helomalaan

   

  VN2

  Azaleastraat

  Huisnummers: 14 t/m 64 en 13 t/m 67

  VN2

  Cyclamenstraat

   

  VN2

  Geraniumstraat

   

  VN2

  Leliestraat

  Huisnummers: 32 t/m 50 en 35 t/m 65

  SG1

  Jutte

   

  SG2

  Herenhof

   

  SG2

  Herenwal

  Huisnummers: 73 t/m 123

  SG2

  Parallelweg

  Huisnummers: 1 t/m 28

  SG2

  Stationsplein

  Huisnummers: 4 t/m 38 (alleen even)

  SG2

  Stationsstraat

   

  SG2

  Schoolstraat

   

  SG2

  Trambaan

  Huisnummers: 12 t/m 20

  NH1

  Baggelbak

   

  NH1

  Beugel

  M.u.v. P&R parkeerterrein aan de westzijde NS-station

  NH1

  Lawei

   

  NH1

  Spitter

   

  NH2

  Barten

  Huisnummers: 2 t/m 34 en 1 t/m 11

  NH2

  Bolster

  Huisnummers: 2 t/m 58 en 1 t/m 53

  NH2

  Trekker

  Huisnummers: 2 t/m 156 en 1 t/m 85

  NH2

  Zetveld

   

Artikel 2

 • 1. De tijden waarop op de bovengenoemde (parkeerapparatuur)plaatsen tegen betaling middels het in werking stellen van parkeerapparatuur, dan wel middels een van gemeentewege verleende vergunning, zoals omschreven in de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

  • Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur;

  • Koopavond (donderdag) tot 21.00 uur;

  • Zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur.

 • 2. Het parkeren op parkeerplaatsen, welke bij of krachtens de vigerende Parkeerverordening zijn aangewezen als parkeerplaatsen waar uitsluitend met parkeervergunningen mag worden geparkeerd, is voor de gebieden VN1, VN2, NH1 en NH2 (zoals beschreven in artikel 1.2) slechts toegestaan met vergunning gedurende maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor de gebieden SG1 en SG2 is dit slechts toegestaan met vergunning gedurende maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

 • 3. Op zondagen en nationale feestdagen kan gratis worden geparkeerd. De nationale feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede pinksterdag en Kerstmis (Eerste en Tweede kerstdag).

Artikel 3

 • 1. De belasting dient terstond bij de aanvang van het parkeren te worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur. Daarbij moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.

 • 2. Het in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt (uitsluitend indien de parkeerapparatuur daarvoor geschikt is) door middel van:

  • contante betaling;

  • een betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde pinbetaling;

  • door met een (mobiele) telefoon, of ander communicatiemiddel in te loggen op de centrale computer. In dit kader wordt onder de centrale computer verstaan: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Heerenveen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van belanghebbenden parkeren en betaald parkeren met gebruik van een telefoon, internet of andere communicatiemiddelen.

 • 3. Indien de parkeerapparatuur ter plaatse geschikt is voor contante betaling kan de parkeerbelasting in munteenheden van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00 en € 2,00 worden voldaan.

 • 4. Op alle plaatsen dient de door de parkeerautomaat vervaardigde bon zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het voertuig geplaatst te worden.

Artikel 4

 • 1. De begripsomschrijvingen uit de vigerende Verordening Parkeerbelastingen zijn van toepassing op dit besluit.

 • 2. Het “Aanwijzingsbesluit parkeren 2021” van 10 november 2020 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op belastbare feiten die zich vóór deze datum hebben voorgedaan.

 • 3. Dit besluit treedt in werking op 15 maart 2023.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Parkeren 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2023,

Burgemeester en Wethouders van Heerenveen,

De gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

De burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan