Regeling vervallen per 31-03-2024

Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-2022-0007145), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor de beweegvriendelijke leefomgeving 2023 (Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023)

Geldend van 25-10-2023 t/m 30-03-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 7 maart 2023, PZH-2023-825881094 (DOS-2022-0007145), houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor de beweegvriendelijke leefomgeving 2023 (Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023)
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland 2023
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013
  2. Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-10-2023 31-03-2024 artikel 7

10-10-2023

prb-2023-12434

PZH-2023-825881094
17-03-2023 25-10-2023 nieuwe regeling

07-03-2023

prb-2023-2975

PZH-2023-825881094