Mandaatbesluit betreffende aanvragen en uitvoeren subsidie en/of specifieke uitkering in het kader van informeel bestuurlijk platform mijnbouw decentrale overheden (IBPMDO)

Geldend van 16-03-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit betreffende aanvragen en uitvoeren subsidie en/of specifieke uitkering in het kader van informeel bestuurlijk platform mijnbouw decentrale overheden (IBPMDO)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen;

Gelet op:

 • -

  Het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet;

 • -

  Het bepaalde in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht betreffende mandaat, delegatie en attributie.

BESLUITEN:

Mandaat te verlenen voor:

 • -

  Het aanvragen van een subsidie en/of specifieke uitkering betreffende het informeel bestuurlijk platform mijnbouw decentrale overheden;

 • -

  De uitvoering van alle taken omtrent de subsidie en/of specifieke uitkering;

Aan de burgemeester van de gemeente Heerenveen, als zijnde voorzitter van het IBPMDO, en kan worden doorgegeven c.q. worden overgedragen aan betrokken wethouder en afdelingshoofden.

Slotbepalingen:

 • -

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit subsidie IBPMDO”

 • -

  Dit besluit treedt twee dagen na publicatie in werking.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Heerenveen,

de gemeentesecretaris,

de heer J. van Leeuwestijn

de burgemeester,

de heer T.J. van der Zwan