Regeling vervallen per 26-04-2024

Beleidsregel toepassing spoedeisende bestuursdwang bij Fietsparkeren in het Stationsgebied

Geldend van 15-03-2023 t/m 25-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel toepassing spoedeisende bestuursdwang bij Fietsparkeren in het Stationsgebied
Citeertitel Beleidsregel toepassing spoedeisende bestuursdwang bij handhaving bij fietsparkeren in het Stationsgebied
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160 van de Gemeentewet
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2023 26-04-2024 Handhaving op (brom- en snor)fietsen buiten stallingen en rekken in Stationsgebied

07-03-2023

gmb-2023-108949

Onbekend.