Regeling vervallen per 22-03-2023

Aanwijzingsbesluit maatregelen voorjaarskermis 2023

Geldend van 16-03-2023 t/m 21-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Aanwijzingsbesluit maatregelen voorjaarskermis 2023
Citeertitel Aanwijzingsbesluit maatregelen voorjaarskermis 2023
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c van de Gemeentewet
  2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020
  3. artikel 3 van de Politiewet 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 21 maart 2023 om 12:00 uur.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2023 22-03-2023 nieuwe regeling

01-03-2023

gmb-2023-105825

Onbekend.